Fibonacci in the Forex Market

The underlying principle of any Fibonacci tool is a numerical anomaly that is not grounded in any logical proof. The ratios, integers, sequences, and formulas derived from the Fibonacci sequence are only the product of a mathematical process...

Lire la suite

Narzędzia Dzielenie pisemne

To cenne o tyle, �e umiej�tno�� wykonania dzia�ania u�atwia �ycie w sytuacji, gdy nie mamy dost�pu do kalkulatora. Dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych praktycznie niczym nie różni się od dzielenia pisemnego liczb naturalnych. Wystarczy jedynie...

Lire la suite
Prendre rendez-vous en ligneDoctolib